Odwołanie, wypowiedzenie umowy

Odwołanie, wypowiedzenie umowy

W przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej), jeżeli jesteście Państwo konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, mają Państwo prawo wymienić wadliwy lub niespełniający oczekiwań towar w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

Odszkodowania za wypowiedzenie umowy w niestosowanym czasie pozostają zastrzeżone. Każda kompensata utraconego zysku jest wykluczona.

tosowane prawo i właściwość sądu

Stosowane prawo jest ustanowione przez niniejsze warunki  CGA, przez właściwą umowę i przez szwajcarskie prawo. 

Właściwy sąd znajduje się w miejscu siedziby przedsiębiorstwa kupującego.